Ekolsunds nyheter

Senaste nytt

Grön smiley!

Vi uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A enligt Livsmedelsverkets erfarenhetssystem! Något vi är stolta över!

Ekolsunds slotts

kungliga historia

Fakta om Ekolsund
1307
Ekolsund nämns första gången i text
80
Antal bäddar
200
Sittplatser i samma sal
438
antal arter träd

Läs mera om våra senaste uppdateringar och event